Privacy

We gebruiken de door u verstrekte persoons- en adresgegevens uitsluitend om uw bestellingen op een zo goed mogelijke wijze af te handelen en u, met uw goedvinden, van informatie te voorzien over de ontwikkeling van onze website en ons assortiment, alsmede over eventuele acties. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.